PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor PGD Komen 2012

V soboto 17. 3. 2012 je potekla letni občni zbor PGD Komen.

Občni zbor je začel predsednik društva z uvodnim govorom. Sledila so poročila predsednika in poveljnika PGD Komen, blagajnika, predsednika komisije za delo z mladino, za delo s članicami, za delo s veterani in nadzornega odbora PGD Komen. Nato je predsednik komisije za odlikovanja in priznanja prebral seznam priznanj in odlikovanj, ki so jih dobili naši člani. Priznanja in odlikovanja sta jim podelila predsednika PGD Komen in KGZ, ter poveljnika PGD Komen in KGZ. Na koncu smo besedo predali še našim gostom, županu Občine Komen, predsedniku in poveljniku KGZ, direktorju ZGRS Sežana in pa članom našega pobratenega društva PGD Zg. Kungota.

Po zaključenem uradnem delu je sledila večerja in druženje.