PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor PGD Komen 2013

V soboto 16. marca 2013 je v PGD Komen potek redni občni zbor PGD Komen.

Občni zbor smo začeli ob 19:00 uri z uvodnimi besedami predsednika PGD Komen Marko Adamiča, potrditvijo dnevnega reda in izvolitvijo organov občnega zbora.

Po tem so sledila poročila predsednika in vršilca dolžnosti poveljnika PGD Komen, blagajnika, predsednika nadzornega odbora, predsednika komisije za delo z mladino, predsednice komisije za članice, predsednika komisije za delo s veterani in verifikacijske komisije.Ker je dosedanji poveljnik PGD Komen v mesecu oktobru podal odstopno izjavo, smo na občnem zboru volili novega poveljnika. Za poveljnika PGD Komen je bil soglasno izvoljen dosedanji v.d. poveljnika Matjaž Hribar. Po izvolitvi poveljnika je predsednik komisije za odlikovanje in priznanje najavil dobitnike odlikovanj in priznaj. Odlikovanja in priznanja sta podelila poveljnik KGZ in PGD Komen in pa predsednik KGZ in predsednik PGD Komen. Nazadnje so nas s svojimi nagovori pozdravili še župan občine Komen Danijel Božič, predsednik KGZ Blaž Turk in poveljnik KGZ Boris Budal.

Po uradnem delu občnega zbora je sledilo še druženje v prostorih društva