PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor PGD Komen 2014

V soboto 29. marca je potekal redni Občni zbor PGD Komen.

Na občnem zboru so člani društva prisluhnili poročilom predsednika in poveljnika PGD Komen, poročilu blagajnika, predsednika komisije za delo z mladino, komisije za delo z veterani, komisije za delo s članicami in nadzornemu odboru. Predstavljen je bil plan dela društva za leto 2014, vse zbrane pa so pozdravili župan občine Komen g. Danijel Božic, predsednik in poveljnik KGZ, direktor poklicne enote ZGRS Sežana in predstavniki društev Štjak, Materija, Sežana ter našega pobratenega društva Zgornja Kungota. Na koncu so bila podeljena še priznanja in odlikovanja.