PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor PGD Komen 2017

V soboto 18. marca 2017 je potekal 69. redni občni zbor PGD Komen.

Občni zbor je otovoril predsednik društva, ki je predlagal dnevni red in organe zbora. V nadaljevanju so člani društva in gostje prisluhnili poročilom predsednika, poveljnika, blagajnika, predsednikom komisij za delo s članicami, mladino in veterani, nadzornemu odboru in predstavitvi plana dela za leto 2017. V nadaljevanju so zbrane člane in goste pozdravili župan Občine Komen g. Marko Bandelli, direktor ZGRS Sežana g. Igor Bole, poveljnik ZGRS Sežana Blaž Turk, poveljnik KGZ Peter Jerina in člani našega pobratenega društva PGD Zgornja Kungota. Ob koncu občnega zbora so naši člani prejeli napredovanja in odlikovanja. Uradnemu delu je sledila večerja in druženje.