PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor PGD Komen

V soboto 16. marca 2019 je potekal letni občni zbor PGD Komen.

Zbrane je z uvodnim pozdravom nagovoril predsednik PGD Komen, ki je predstavil dnevni red in podal predlog za organe občnega zbora.

V nadaljevanju so  poročilo o delu društva v letu 2018 podali predsednik, poveljnik, blagajnik, predsednica komisije za delo z mladino, s članicami, z veterani in nadzorni odbor. Vsa poročila so bila sprejeta. Po poročilih je predsednik predstavil plan dela in finančni plan dela za leto 2019. Oboje so člani in članice sprejeli soglasno.

Na koncu je predsednik komisije za odlikovanja in priznanja skupaj z vodstvom društva in predstavnikom zveze podelil odlikovanja in priznanja.

Občni zbor se je zaključil s pozdravi naših gostov, ki so prihajali iz sosednjih gasilskih društev v Kraški gasilski zvezi in širše, našega pobratenega društva PGD Zgornja Kungota, direktorja-poveljnika poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, poveljnika Kraške gasilske zveze in novoizvoljenega župana občine Komen g. Erika Modica. Vsem gostom se za njihov obisk in lepe besede lepo zahvaljujemo.

Občni zbor smo nadaljevali ob prijetni glasbi in druženju.