PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Obisk dijakov gimnazije Ormož

V soboto 14. oktobra 2023 so nas obiskali dijaki gimnazije Ormož.
Najprej smo jim v sejni sobi na kratko predstavili zgodovino, organiziranost in opremljenost, intervencije in druge dejavnosti, ki jih izvajamo v društvu. Uvodni predstavitvi je sledil ogledal opreme, vozil v našem društvu in ogled požarišča Požara Kras 2022 ter razstavo slik požara Kras 2022 v prostorih stare šole v Brestovici. Namen obiska dijakov je bil posneti kratek prispevek delovanja društva ter katastrofalnega požara na Krasu, ki se je dogajal v letu 2022. Prispevke bodo uporabili za natečaj o katastrofalnih naravnih nesrečah.