PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Obisk JRC FOREST FIRE EXPERTS GRUP v PGD Komen

V petek 19.4. 2013 smo bili v PGD Komen deležni obiska skupine JRC FOREST FIRE EXPERTS GROUP.

To je skupina strokovnjakov, ki sestavljajo komisijo za požare v naravnem okolju na nivoju Evropske unije. Komisija je mednarodna, strokovnjaki v njej prihajajo iz različnih držav evropske unije.

Njihov obisk v Sloveniji je bil dvo-dnevni, pri nas pa so bili 19. aprila. Namen obiska v našem društvu oz. v našem požarnem okolišu je temeljil predvsem na ogledu požarišča požara Šumka 2006. Pole gleda požarišča smo obiskovalcem predstavili še delovanje našega društva, tehniko oz. opremo, ki jo uporabljamo,naše delovanje na intervencijah,…

Ob tej priložnosti izrekamo zahvalo organizatorju obiska Zavodu za gozdove Republike Slovenije, ki nas je počastil s takim obiskom.