PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Obisk PGD Lipoglav

V soboto 22. oktobra 2016 so nas v društvu obiskali gasilci PGD Lipoglav. Obiskovalcem smo najprej sprejeli v sejni sobi, kjer smo jim predstavili delovanje našega društva, intervencije, področje, ki ga pokrivamo itd. Ob koncu smo se dotaknili še štirih največjih požarov v naravi, ki so pustošili v naši občini v zadnjih letih. Nato se je obisk preselil v garaže, kjer smo obiskovalcem predstavili dežurno sobo, garderobe, garažne prostore, osebno zaščitno opremo in vozila.