PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Obisk PGD Ponikva

V soboto 26. oktobra 2019 so nas obiskali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ponikva.
Najprej smo jim v sejni sobi na kratko predstavili zgodovino, organiziranost in opremljenost, intervencije in druge dejavnosti, ki jih izvajamo v društvu. Uvodni predstavitvi je sledil ogledal garderobnih prostorov, opreme in vozil v našem društvu.