PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Obisk PGD Preddvor

V soboto 21. oktobra 2023 so nas obiskali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Preddvor.
Najprej smo jim v sejni sobi na kratko predstavili zgodovino, organiziranost, opremljenost, intervencije in druge dejavnosti, ki jih izvajamo v društvu. Uvodni predstavitvi je sledil ogledal garderobnih prostorov, opreme in vozil v našem društvu.