PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

GVC-1, PGD Komen

Spoštovani prijatelji gasilstva,

V letu 2021 se je na našem glavnem vozilu GVC 16/25 (sedaj GVC-1), pojavila večja poškodba na cisterni. Po večkratnih pogovorih in sejah tako, v društvu kot na občini Komen, pa se je pokazala najoptimalnejša možnost popravila, da se ohrani in obnovi podvozje vozila, ki je letnik 2005, ter ima prevoženih 15.900 km, ohrani in obnovi se podaljšana kabina, ki se jo predela za posadko gasilcev in ohrani se črpalka vozila, ter seveda oprema, ki jo to vozilo ima. Vse ostalo pa se na vozilu naredi na novo.

Vozilo GVC-1 je namenjeno posredovanju na vseh prometnih nesrečah in drugih tehničnih intervencijah, ter požarih. Obnovo vozila z novo nadgradnjo smo zaupali podjetju Rosenbauer iz Gornje Radgone. Obnova podvozja vozila z novo nadgradnjo je znašala nekaj več kot sto tisoč eurov. Od tega je občina Komen prispevala 74% vrednosti vozila, preostalih 26% sredstev pa je zagotovilo društvo samo, z najemom dolgoročnega kredita. Novo opremo za posredovanje v prometnih nesrečah, pa so nam donirali sponzorji, ki so se na našo prošnjo dobrosrčno odzvali in jih bomo ovekovečili na našem praznovanju ob prevzemu vozila. Prav tako, gre posebna zahvala občinskemu svetu občine Komen, ter nenazadnje g. županu mag. Eriku Modicu, ki je podpiral projekt od samega začetka, pa do končne realizacije.

Z to pridobitvijo smo gasilci PGD Komen opremljeni za posredovanje na vseh prometnih nesrečah, požarih in tehničnih intervencijah. Z investicijo smo podaljšali življenjsko dobo vozila in nismo posegali pregloboko v občinski proračun. Cena tovrstnih vozil namreč znaša približno 330.000,00€ ali več. Zlasti pa nova pridobitev zagotavlja še kvalitetnejše in hitrejše posredovanje v najbolj kritičnih trenutkih, ko nas ljudje najbolj potrebujejo. Naša skupna želja seveda je, da bi vso to opremo in vozilo uporabljali čim manj, žal pa je tako, da se gasilci vse prevečkrat soočamo ravno s tovrstnimi situacijami, in če ne prej se takrat pokaže kako pomembna je opremljenost, zlasti pa strokovno znanje, ter pripravljenost operativnih gasilcev, ki to opremo uporabljajo.

»Na pomoč!«

Predsednik PGD Komen:
Marko Adamič