PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Odlikovanje za posebne zasluge – Marko Adamič

V torek, 4. aprila, je po seji upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, potekala krajša slovesnost, kjer sta predsednik Janko Cerkvenik in poveljnik Franci Petek podelila odlikovanja zaslužnim članom GZS. Med temi je bil tudi naš član Marko Adamič, ki opravlja funkcijo regijskega poveljnika Obalno-kraške regije in je obenem tudi član poveljstva GZS. Prejel je odlikovanje za posebne zasluge. Odlikovanje za posebne zasluge se podeljuje članom gasilske organizacije in organizacijam za posebej uspešno delo pri krepitvi gasilske organizacije ter za izredno delo na področju drugih gasilskih nalog v preventivi, operativi, vzgoji in usposabljanju, delu z mladimi, oziroma za druge uspešno opravljene naloge v gasilskih organizacijah, ki prispevajo k uspešnejšemu razvoju in napredku gasilstva v Sloveniji. Ob podelitvi priznanja je bilo poudarjeno: Marko je vstopil v PGD Komen 1982 leta kot pionir in že takrat pokazal, da nosi v sebi občutek odgovornosti in srčnosti. Rastel je z društvom na vajah, tekmovanjih in neposrednih akcijah tako samodisciplinirano, da smo ga že leta 2000 imenovali ta namestnika poveljnika PGD Komen. Pet let se je uspešno potrjeval v funkciji do te stopnje, da smo mu že leta 2005 zaupali nalogo poveljnika in je hkrati postal član poveljstva Kraške gasilske zveze Sežana. Mandat 10 let je bil za Mrakota preizkušnja in hkrati strokovna rast najprej v funkcijo namestnika, za tem pa poveljnika. V tem času so zaživele tudi njegove organizacijske sposobnosti in izvirne pobude, ki jih je odgovorno prinašal v društvo in z še večjo zagnanostjo z nami tudi uresničeval. Posegi v gasilski dom, iz leta v leto večje vlaganje v opremo in vozni park, vse te uspehe smemo pripisati tudi Markotu, ki je leta 2010 sprejel funkcijo predsednika PGD Komen in postal član upravnega odbora Kraške gasilske zveze. V naših gasilskih vrstah je, spričo zahtevnejših posegov pri požarih in drugih naravnih nesrečah, zaživelo tudi
zahtevnejše usposabljanje. Marko je dal znanju posebno mesto in se najprej sam dokazal v tej novi potrebi, ki jo je pokazalo življenje. Prepričani smo, da je to znanje botrovalo, da je brez oklevanja sprejel leta 2013 poveljstvo Obalno kraške gasilske regije in članstvo v poveljstvu Gasilske zveze Slovenije. Ponosni smo na njegove smele korake na področju gasilstva, kajti uspehi, ki jih je dosegel, niso muha enodnevnica, so kažipot prihodnosti našega gasilstva. Na tem mestu lahko ugotovimo, da njegovo delo na nivoju naše gasilske regije bilo v 10 letih na zelo visokem nivoju. Ogromno je pripomogel k izobraževanji pri organizaciji in izpeljavi tečajev za Gasilskega častnika. Sodeloval je tudi pri vseh regijskih tekmovanjih na področju mladine kot članov in starejših gasilcev. Veliko delo je opravil pri organizaciji in izpeljavi državnega gasilskega tekmovanja v Kopru leta 2016. Vseskozi je sodeloval na vseh večjih intervencijah, kjer je bilo potrebno njegovo znanje. Naj naštejemo le nekaj: leta 2016 je sodeloval pri požaru nad kraškim robom v občini Koper; leta 2018 je sodeloval pri pomoči krajanom po hudi toči v Črnomlju; leta 2020 je sodeloval pri požaru Kastelec – Petrinje; leta 2021 je sodeloval v skupini, ki je odšla na pomoč v Severno Makedonijo; leta 2022 na največjem požaru v zgodovini Slovenije na Krasu; istega leta tudi na požaru nad Socerbom. Ti uspehi se posebej zrcalijo v osebnostnih vrlinah, strokovnem znanju in hitrem ukrepanju. Za vse to si Marko zasluži Odlikovanje za posebne zasluge.

Čestitamo!