PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Ogled optičnega vozlišča v Gorjanskem

V ponedeljek 16. 12. 2013 smo si gasilci PGD Komen ogledali prostore podjetja Vahta d.o.o. Podjetje ima v svojih prostorih nameščeno strojno opremo za optične telekomunikacije t.i. »Optično vozlišče«. Gasilci smo si prostore ogledali v spremstvu tehnika, ki nam je predstavil splošno delovanje sistemov, vrste alarmnih sistemov, ki jih imajo vgrajene, avtomatski sistem gašenja, zasilno električno napajanje in izklop le tega in drugo. Namen ogleda je bil, da se gasilci seznanimo s postopki posredovanja na tem objektu s ciljem, da v primeru posredovanja, posredujemo čim bolj učinkovito in povzročimo čim manj škode na sicer zelo dragi telekomunikacijski opremi.