PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

OKTOBER 2015 – mesec požarne varnosti

Oktobra potekajo aktivnosti v okviru projekta Oktober – mesec požarne varnosti.
Vsako leto Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravi aktivnosti s področja varstva pred požarom za različne ciljne skupine.

V preteklih letih so bile izpostavljene teme, kot so požari v bivalnem okolju, požari v naravi, evakuacija iz stanovanja, gašenje z gasilnikom, požari, do katerih lahko pride ob potresu, otrok in požar, požarna varnost in tretje življenjsko obdobje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluho-slepe, gibalno ovirane osebe idr. Teme so namenjene različnim ciljnim skupinam – širši laični javnosti (otrokom, odraslim, starostnikom) in strokovni javnosti.

Letošnja tema je namenjena evakuaciji. Namen letošnjega projekta je spodbuditi lastnike ali uporabnike objektov, da organizirajo in izvedejo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije oziroma vaje evakuacije ter da se jih udeleži čim večje število oseb.

Povzeto po Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).