PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

OKTOBER – mesec požarne varnosti

KO ZAGORI, POMOČ POTREBUJEJO VSI

Dragi občani in občanke!

Pred nami je mesec oktober, mesec požarne varnosti, ki je posvečen osebam s posebnimi potrebami. To so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in zmožnosti, definiranih v določenem okolju, in potrebujejo dodatno pozornost in skrb. To so predvsem osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno ovirane osebe.

Vsak posameznik lahko tako doma kot v službi in drugod prispeva, k zagotavljanju varnosti za tovrstne osebe in sicer:
• Načrtujte pravočasno (za varno izvajanje evakuacije morajo biti evakuacijske poti proste in prehodne. Preverite, ali so na evakuacijski poti ovire, ali so vratne odprtine in hodniki dovolj široki, ali so tla nedrseča, nakloni klančin ustrezni in drugo)
• Načrt evakuacije (bodite seznanjeni z načrtom evakuacije, ki mora biti prilagojen tudi gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim osebam)
• Povejte, da potrebujete pomoč (če ste oseba s posebnimi potrebami oziroma njihov družinski člani ali skrbnik obvestite sosede, sodelavce, sošolce, učitelje in osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, da bodo ob evakuaciji potrebovali pomoč in kakšna naj bo ta pomoč)
• Bodite tisti, ki pomagate (ugotovite ali imate v stavbi osebe s posebnimi potrebami ter koliko jih je in kakšno pomoč bodo potrebovale. Z ostalimi stanovalci/ zaposlenimi se dogovorite, koliko oseb bo pomagalo pri evakuaciji in kakšne bodo njihove zadolžitve)
• Izvajajte vaje evakuacije (vaje evakuacije po potrebi izvajajte skupaj z gluhimi in naglušnimi, slepimi in slabovidnimi ter gibalno oviranimi osebami in z osebami, ki jim pomagajo. Nosilci izvedbe vaj evakuacije so osebe, odgovorne za izvajanje evakuacije v organizaciji – to nismo gasilci!)
• Pripomočki (razmislite o namestitvi mehanskih pripomočkov za premagovanje višinskih razlik – stopniščna dvigala, klančine ipd. Ne pozabite na pripomočke, nujne za ohranitev življenja (respirator, aspirator, nahrbtnik s kisikom ipd.), bergle, invalidski voziček, belo palico, psa vodnika in drugo)
• Sistemi za javljanje požarov (razmislite o namestitvi ustreznih naprav ali sistemov za javljanje in alarmiranje – opozarjanje z zvokom, svetlobo ipd.)

V Občini Komen bomo tudi gasilci PGD Komen aktivno sodelovali pri osveščanju naših občanov in občank o tej tematiki. Na javna mesta bomo postavili zgibanke in plakate, ki jih je v ta namen izdala Uprava za zaščito in reševanje RS.

V nedeljo 19. oktobra 2014 bomo organizirali dan zaščite in reševanje, kjer boste lahko vsi spoznali reševalne službe in njihove dejavnosti (glej arhiv na naši spletni strani).

Ne pozabite!
Na številko 112 lahko pokličete ali pošljete kratko sporočilo (SMS), če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Na številko 112 lahko brezplačno kličete s stacionarnega ali mobilnega telefona (čeprav je račun prazen) v vseh državah Evropske unije.

Ob klicu na številko 112 povejte ali sporočite:
– kdo kliče,
– kaj se je zgodilo,
– kje se je zgodilo,
– kdaj se je zgodilo,
– koliko je ponesrečencev,
– kakšne so poškodbe,
– kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
– kakšna pomoč je potrebna.

Povzeto po literaturi Gasilske zveze Slovenije