PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

PODELITEV PRIZNANJ ZA IZJEMEN PRISPEVEK K POGASITVI POŽARA NA KRASU

PODELITEV PRIZNANJ ZA IZJEMEN PRISPEVEK K POGASITVI POŽARA NA KRASU
Neposredno pred začetkom dobrodelnega koncerta »Skupaj za Kras« dne 29.9.2022 so župani vseh treh občin, ki jih je prizadel največji požar v zgodovini Slovenije, to so Občine Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen, podelili priznanja za izjemen prispevek k pogasitvi požara na Krasu.
Priznanja so prejeli predstavniki vseh državnih in strokovnih institucij ter združenj, ki so se borili z ognjem v prvih vrstah in ki so uspeli ohraniti premoženje in življenja ljudi.
Iz Občine Komen so priznanja v imenu institucij prejeli: v imenu PGD Komen je priznanje prejel poveljnik društva Blaž Rogelja, v imenu ZGRS Sežana je priznanje prejel Budal Boris, V imenu CZ Občine Komen je priznanje prejel poveljnik Lozej Miloš in v imenu Elektro primorska PE Komen je priznanje prejel Bandelj Mitja.

Fotografije: Jasmina Putnik, JRP Studio