PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Podelitev regijskih priznanj CZ

1. Marca obeležujemo dan Civilne zaščite, ki je namenjen vsem pripadnikom Republike Slovenije, ki skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši državi. Za počastitev tega praznika je štab CZ za notranjsko pripravil prireditev v Ilirski Bistrici.

Prejemnik bronastega znaka civilne zaščite je bil tudi član našega društva Blaž Turk.

Po katastrofalnem potresu februarja 2023 je RS ponudila mednarodno pomoč Turčiji, pri čemer je bil Blaž vodja enote začasnega sestava enote SLO K9. S svojimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami iz koordinacije v mednarodnih nesrečah ter izkušnjami iz enote za iskanje in reševanje izpod ruševin je uspešno vodil enoto na terenu. Skrbel je za varnost enote, koordinacijo aktivnosti, usklajevanje logističnih potreb, medijska poročanja. Skrbel je za varno in učinkovito delo reševalcev na terenu, se povezoval z mednarodnimi enotami ter z lokalnimi reševalci. Usklajeval je informacije z vodstvom URSZR od pričetka napotitve, do njenega zaključka ter tudi po zaključku.

Vsem prejemnikom priznanj čestitamo in se zahvaljujemo za njihovo predanost, zavzetost in dolgoletno delo v sistemu zaščite in reševanja.