PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Podpisan sporazum o čezmejnem sodelovanju

Podpisan sporazum o čezmejnem sodelovanju

V torek, 5. julija je župan Občine Komen, mag. Erik Modic skupaj z ostalimi župani podpisal
»Sporazum o sodelovanju med gasilci na obmejnem območju med Republiko Slovenijo in Republiko
Italijo«.
Namen sporazuma je nudenje medsebojne pomoči za učinkovitejše ukrepanje v primeru hitrih
intervencij (požari v naravnem okolju, ki predstavljajo nevarnost za ljudi, premoženje in objekte,
požari v urbanem okolju, industriji in prometnih sistemih, prometne nesreče, naravne nesreče,
nesreče z nevarnimi snovmi, nesreče tehničnega značaja, …) na obmejnih območjih in obsega
obmejni pas v širini do 20 km, od katerih je 10 km na italijanskem ozemlju in 10 km na slovenskem
ozemlju, vzdolž celotne državne meje med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo.
Sporazum je podpisan vendar še ni dokončno v operativni rabi, saj je potrebno na Slovenski strani
urediti še problematiko s priznavanjem internih vozniških dovoljenj Italijanskih gasilcev.
Več si lahko preberete tukaj:
https://www.gov.si/novice/2022-07-05-sporazum-o-sodelovanju-med-gasilskimi-enotami-na-obmejnem-obmocju-med-italijo-in-slovenijo/