PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Poizkus kontroliranega požiga ob železniški progi

V soboto dne 20. 4. 2013 smo člani PGD Komen v sodelovanju s Slovenskimi železnicami izvedli poizkus kontroliranega požiga ob železniški progi.

Poizkus smo izvedli na prošnjo našega člana Blaž Turka, ki opravlja magistrsko nalogo na temo kontroliranih požigov, namen požiga pa je bil praktičen prikaz kontroliranega požiga ob železniški progi.

Ogleda požiga so se udeležili poklicni gasilci ZGRS Sežana, GRC Ajdovščina, GB Koper, JZGRD Nova Gorica, več prostovoljnih gasilskih društev iz KGZ in Gasilske zveze Goriške, doc. dr. Saša Petriček iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, predstavniki Inštituta za gozdove in predstavniki Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Gostom so bile predstavljene koristi kontroliranih požigov, njihove nevarnosti, načini izvedbe požigov,… Po tem je sledil še ogled požiga, ki smo ga med tem izvajali gasilci PGD Komen. Požig je bil izveden ob železniški progi na relaciji Branik – Štanjel. S požigom smo začeli ob 9:00 uri in zaključili okrog 11:00 ure. Požgali smo približno 600m2 površine ob progi.

Zaključili smo v gasilskem domu v Komnu, kjer je bil za vse udeležence pripravljen prigrizek.