PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Posvet članic OKR, Komen 2023

V soboto, 17. junija 2023 je v gasilskem domu PGD Komen in okolici potekal regijski posvet članic Obalno-kraške regije (OKR). Po dobrodošlici so prisotne najprej nagovorili predsednica komisije za članice OKR Tanja Gregorič, predsednica komisije za članice Kraške gasilske zveze (KGZ) Tjaša Klun, predsednik OKR Miran Gregorič in poveljnik KGZ Peter Jerina. Slednji je vodil tudi prvo predavanje in jedrnato orisal dogajanje ob lanskoletni veliki intervenciji, požaru na Krasu. Skozi kronološko zgodbo smo se sprehodili čez pomembnejše dogodke v 17 dni trajajočem največjem požaru v zgodovini Slovenije, spoznali največje nevarnosti in ugotovitve, kaj smo se gasilci iz te intervencije naučili za prihodnje. Temu je sledilo drugo predavanje, in sicer o odstranjevanju neeksplodiranih ubojnih sredstev na požaru Kras, ki sta ga vodila pripadnika enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS).
Po teoretičnem delu posveta so se članice z gasilskimi vozili odpravile še na teren. V konvoju vozil so se odpeljale po poteh požarišč in se ustavile na treh razglednih točkah, v Selih na Krasu, ob spomeniku na Cerju in blizu vasi Temnica, od koder so imeli odprte razglede na pogorela pobočja hribov. Na terenu jim je dogajanje podrobneje orisal tudi poveljnik PGD Komen Blaž Rogelja. Ob povratku je sledil še pozdravni nagovor poveljnika OKR Marka Adamiča, ki je članicam zaželel uspešno delo. Posvet se je zaključil s kosilom in prijetnim druženjem.