PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Posvet mentorjev GZS 2016

V petek 15. in soboto 16. januarja 2016 je v Zrečah potekal letni posvet mentorjev Gasilske zveze Slovenije (GZS).

Na posvetu so se v dveh dneh zvrstila različna predavanja na temo gasilske mladine in drugih splošnih področji, ki so posredno ali neposredno povezana z gasilci. Na posvetu sta poveljnik in predsednik GZS predstavila delo v letu 2015 in nekatere bodoče usmeritve. Na več predstavitvah so bile predstavljene različne teme kot so: urejenost in primerno nošenje uniforme in kako to priučiti mladino, zabavne in preproste igre za mladino, odnosi z javnostjo, kakšna je definicija mladega človeka v današnjem svetu (okrogla miza). Na posvetu so bila predstavljena tudi vsa državna tekmovanja gasilske mladine v letu 2016.

Na posvet sta bila vabljena po dva mentorja iz vsake gasilske zveze v Sloveniji. Letos sta Kraško gasilsko zvezo zastopala dva mentorja iz našega gasilskega društva.