PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Posvet s predsednikom in poveljnikom GZS

V petek 22. marca 2019 je bil v Gasilsko reševalnem centru Postojna organiziran posvet s poveljnikom in predsednikom Gasilske zveze Slovenije (GZS).
Posvet je bil organiziran v sklopu obiskov vodstva GZS po vseh gasilski regijah v Sloveniji, med njimi tudi Obalne kraške regije v katero, preko
Kraške gasilske zveze, spada tudi naše društvo.

Na posvetu so lahko zbrani člani društev in zvez izpostavili pereča vprašanja na področju gasilstva v Sloveniji. Posveta sta se udeležila
poveljnik in namestnik poveljnika PGD Komen.