PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja – vaška skupnost Gornja Branica, Lukovec

V sredo 9. oktobra 2019 smo nadaljevali s predstavitvijo temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe defibrilatorja (AED) v vasi Kodreti (Gornja Branica).
Kot vedno smo občanom najprej predstavili TPO in AED skozi teoretično predavanje in s praktičnim prikazom. Nato so se udeleženci predstavitve preizkusili pri nudenju TPO in uporabe AED na lutki, pri tem sta jih opazovala in nudila napotke naša gasilca – bolničarja.