PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja – vaška skupnost Škrbina

V letošnjem letu smo se v našem društvu odločili, da bomo v jesenskem in zimskem času po vseh vaseh v naši občini izvedli predstavitev temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in avtomatskih eksternih defebrilatorjev (AED).

S predstavitvami smo začeli v vasi Škrbina, v soboto 7. septembra 2019. Uvodoma je reševalec NMP Sežana predstavil teorijo TPO in uporabo AED. Predstavitvi je sledil praktični del, kjer sta bolničarja PGD Komen skupaj z reševalcem najprej predstavila postopke TPO in uporabe AED, nato pa so se preizkusili še vaščani sami. Na predstavitvi je bil predstavljen tudi sistem prvih posredovalcev na območju Zdravstvenega doma Sežana, pod katerega sodi tudi občina Komen.