PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja – vaška skupnost Komen

V torek 26. novembra 2019 smo organizirali predstavitev temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED) za občane v vaški skupnosti Komen.
Uvodoma je reševalka NMP Sežana udeležencem predstavitve predstavila nudenje TPO in uporabo AED, pri prikazu ji je pomagal gasilec. Nato so pridobljeno znanje udeleženci preizkusili na trenažni lutki in s trenažnim AED. Delo so nadzorovali in usmerjali reševalka ter gasilca – bolničarja.