PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Priznanje Občine Komen za pomoč v S. Makedoniji

Župan Občine Komen mag. Erik Modic je v soboto 28. avgusta 2021 podelil priznanje Prostovoljnemu gasilskemu društvu Komen in Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana, za prostovoljno, požrtvovalno in nesebično pomoč, ki smo jo v avgustu 2021, v okviru mednarodne pomoči, nudili prizadetemu prebivalstvu pri gašenju gozdnih požarov v Severni Makedoniji. Priznanje je v imenu PGD Komen prejel predsednik društva Marko Adamič v imenu ZGRS Sežana pa direktor-poveljnik Blaž Turk.

V imenu PGD Komen se županu Občine Komen mag. Eriku Modic najiskreneje zahvaljujemo za podeljeno priznanje.