PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote 2018

V soboto 3. februarja 2018 smo v društvu organizirali prvi sestanek operativne enote v letošnjem letu. Sestanek je vodil poveljnik PGD Komen.
Uvodoma je zbranim operativcem in operativkam predstavil analizo intervencij v lanskem letu (število intervencij, čas intervencij po urah, dnevih, mesecih, število gasilcev na intervencijah,…) in analizo vaj in izobraževanj (izobraževanja na Igu, izobraževanja v društvu in na zvezi, povprečno število gasilcev na vajah,…).

V drugem delu sestanka je poveljnik predstavil plan dela našega društva za leto 2018. V letošnjem letu se poleg vsakoletnih nalog soočamo še z dodatnimi izzivi. Med največje zagotovo sodita organizacija tekmovanja Kraške gasilske zveze in organizacija prireditev ob praznovanju 70. let delovanja našega društva.

Ob koncu sestanka je zbrane nagovoril tudi predsednik društva.