PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote

V soboto dne 23. 2. 2013 je bil za celotno operativo PGD Komen sklican operativni sestanek. Na sestanku je najprej v.d. poveljnik predstavil analizo društva v letu 2012, intervencije, udeležbo članov na intervencijah, vajah, delovnih akcijah, dogodkih itd.

Nato nam je predstavil plan dela društva za leto 2013 (vaje, usposabljanja, nabave, požarne straže, udeležbo na prireditvah,…).

Po poveljniku je predsednik društva predstavil opravljeno delo članov v letu 2012 (dokončanje prizidka, obnova klubskega prostora, ureditev orodjarne, prenova fasade gasilskega doma,… Sestanek je trajal približno uro, po sestanku pa je sledilo druženje operativne enote v klubskih prostorih društva.