PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote

V soboto 19. 11. 2011 je v PGD Komen potekal sestanek operativne enote PGD Komen.

Na sestanku je poveljnik predstavil dosedanje delo PGD Komen na operativnem področju. Pregledali smo statistike intervencij in delovanje na njih, izvedbo tečajev, izvedbo operativnih vaj na nivoju društva,… Predsednik nam je prestavil načrte za bodoče leto, investicije in pa plan dela, ki je bil predan na občino. Sestanek smo zaključili ob 21:00.