PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote

V soboto 29. februarja 2020 je poveljstvo sklicalo sestanek operativne enote, ki ga je vodil poveljnik društva.

Na sestanku se je operativna enota seznanila z analizo leta 2019: statistiko intervencij, vaj, usposabljanj in drugih dogodkov v društvu.
Nato je poveljnik predstavil načrt za leto 2020: načrtovane vaje, izobraževanja, gasilska tekmovanja, delovne akcije v društvu.

Sestanek smo zaključili z prijetnim druženjem v klubskem prostoru društva.