PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote PGD Komen

V soboto 28. februarja 2015 je v našem društvu potekal sestanek operativne enote.

Na sestanku se je operativna enota seznanila z analizo intervencij v letu 2014 (število intervencij, vrsta intervencij, udeležba gasilcev na intervencijah, čas intervencij,…), analizo vaj operativne enote v lanskem letu, plan operativnega dela za leto 2015 (skupne vaje, čiščenje doma in okolice, požarne straže, usposabljanja v društvu, ZGRS Sežana, ICZR Ig,…) in aktualne zadeve.

Sestanek je vodil poveljnik PGD Komen, na koncu je operativno enoto nagovoril še predsednik društva.