PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote PGD Komen

V petek 21. februarja 2014 je bil prvi sestanek operativne enote PGD Komen v letu 2014.

Na sestanku sta poveljnik in predsednik PGD Komen predstavil delovanje društva v letu 2013, analize intervencij, vaj, usposabljanj. Predstavljen je bil plan dela društva za leto 2014, novosti v društvu, potek nabave novega vozila GMV,… Na koncu je bil operativnim članom predstavljen še objekt optičnega vozlišča v Gorjanskem (izklop elektrike, tloris prostorov, zasilni agregati,…) postopek posredovanja na tem objektu in pa pravilno gašenje (predvsem zato, da v primeru posredovanja ne bi povzročili prevelike gospodarske škode).