PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote PGD Komen

V soboto 08. oktobra 2022 je poveljnik PGD Komen sklical sestanek operativne enote PGD Komen.

Na sestanku je poveljnik predstavil aktivnosti društva v letu 2022 ter analizo požarov med poletjem. Operativna enota se je seznanila tudi z načrtom dela društva na področju operative za leto 2023.