PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote PGD Komen

V petek 10. februarja 2023 je poveljstvo sklicalo sestanek operativne enote, ki ga je vodil poveljnik društva.

Na sestanku se je operativna enota seznanila z: statistiko intervencij, vaj, usposabljanj in drugih dogodkov v društvu.
Nato je poveljnik predstavil načrt za leto 2023: načrtovane vaje, izobraževanja, gasilska tekmovanja, delovne akcije v društvu.

Predsednik društva je na kratko predstavil plan nabave v tekočem letu in aktualne zadeve v društvu.

Sestanek smo zaključili z prijetnim druženjem v klubskem prostoru društva.