PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote PGD Komen

V soboto 17. februarja 2024 je poveljstvo sklicalo sestanek operativne enote, ki ga je vodil poveljnik društva.

Na sestanku je poveljnik seznanil operativno enoto z:  planom dela za leto 2024, gasilskim tekmovanjem, volilnim občnem zboru, delovnimi akcijami, ostalimi aktualnimi zadevami in raznimi drugimi predlogi v društvu.

Sestanek smo zaključili z prijetnim druženjem v klubskem prostoru društva.