PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote PGD Komen

V soboto 30. januarja 2016 je poveljnik PGD Komen sklical sestanek operativne enote PGD Komen.

Na sestanku je poveljnik predstavil aktivnosti društva v letu 2015 – intervencije, vaje, delovne akcije, požarne straže,… Operativna enota se je seznanila tudi z načrtom dela društva na področju operative za leto 2016.

Ob koncu sestanka je operativno enoto nagovoril še podpredsednik društva.