PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne enote

V soboto 28. januarja 2017 je poveljstvo društva organiziralo sestanek operativne enote PGD Komen. Sestanek je vodil poveljnik društva, ki je najprej predstavil vsakoletno analizo intervencij in vaj za leto 2016 (število, vrste intervencij, udeležba gasilcev, morebitne pomanjkljivosti,…). Nato je predstavil plan dela društva na operativnem področju za leto 2017 in aktualne zadeve.