PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Sestanek operativne PGD Komen

V soboto 5. 2. 2011 ob 19h je bil organiziran sestanek operative za vse operativne gasilce PGD Komen.

Na začetku nam je poveljnik predstavil pregled dela v letu 2010, torej statističen pregled intervencij, izvedene požarne straže, izobraževanja,… Nadaljevali smo s pregledom plana dela za leto 2011(tekmovanja, požarne straže, operativne vaje, izobraževanja,…). Predsednik društva nam je nato predstavil plan nabav za leto 2011, na koncu pa je sledilo še predavanje: »Termografija in praktično delo z termo kamero«. Vodil ga je eden izmed naših gasilcev, ki se je v januarju udeležila tečaja o delovanju in uporabi termo kamere, ki je bil organiziran na ICZR Ig-u.
Sestanek smo zaključili ob 22h, ko mu je sledilo prijetno druženje v klubskih prostorih društva.