PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Skupščina Kraške gasilske zveze 2018

V petek 6. aprila 2018 je bila sklicana skupščina Kraške gasilske zveze.

Skupščina se je začela s pozdravnim nagovorom predsednika KGZ in izvolitvijo organov skupščine. V nadaljevanju so zbrani prisluhnili poročilom predsednika in  poveljnika zveze, računovodske službe, nadzornega odbora in komisij za delo z mladino, članicami in veterani, ki so predstavili delovanje zveze v letu 2017 na vseh področjih. Poročila so bila dana v razpravo in soglasno sprejeta. Predsednik je nato predstavil plan dela in finančni plan zveze za leto 2018, ki je bil tudi soglasno sprejet. Letošnje leto je volilno leto Gasilske zveze Slovenije, zato so delegati skupščine izvolili tudi delegata 17. kongresa GZS in Plenuma GZS. Delegat na obeh dogodkih bo predsednik KGZ.

Na koncu skupščine so zbrane gasilce in gasilke nagovorili županija Občine Divača  Alenka Štrucl Dovgan, predsednik regijskega sveta OK regije Miran Gregorič, predstavnik poklicne gasilske enote ZGRS Sežana Boris Budal, predsednik GZ Piran in g. Igor Bole, upokojeni direktor ZGRS Sežana.

Na skupščini so bili prisotni gasilci in gasilke iz vseh društev Kraške gasilske zveze (Komen, Divača, Senožeče, Materija, Štjak, Lokev, Sežana, Povir), člani upravnega odbora KGZ in predsedniki ter predsednice komisij KGZ. Skupščino je letos organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Divača, potekala je v gostišču Orient Expres v Divači.