PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Skupščina Kraške gasilske zveze 2021

V ponedeljek 13. septembra 2021 je potekala volilna skupščina Kraške gasilske zveze.

Skupščino je otvoril predsednik zveze, ki je predlagal delovno predsedstvo kateremu je predsedoval predsednik PGD Senožeče. Po izvolitvi delovnega predsedstva so sledila poročila predsednika, poveljnika, finančne službe, predsednikov in predsednic komisij za delo z mladino, članice, veterani, izobraževanje, nadzornega odbora in verifikacijske komisije. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

Nato je skupščina sprejela sklep o prenehanju mandatov vsem voljenim organom zveze, volilna komisija pa je izvedla volitve za predsednika, poveljnika, člane nadzornega odbora, poveljstva in upravnega odbora zveze. Delegati skupščine so za predsednika izvolili Dimitri Dokića (PGD Komen) in za poveljnika Peter Jerino (PGD Sežana), oba sta bila izvoljena drugič. Po izvedenih volitvah sta predsednika in poveljnika nagovorila skupščino in se društvom zahvalila za zaupanje.

Vse zbrane na skupščini sta pozdravili županiji Občine Divača in Občine Hrpelje-Kozina, župana Občine Komen in Občine Sežana, direktor poklicne gasilske enote ZGRS Sežana in poveljnik OK Regije.

Člani in članice PGD Komen predsedniku, poveljniku in ostalim organom zveze čestitamo in želimo uspešno delo!