PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Skupščina Kraške gasilske zveze

V petek 12. aprila 2019 je na Kmetiji Mahnič na Grahovem Brdu potekla redna skupščina Kraške gasilske zveze (KGZ). Skupščino zveze vsako leto pripravi eno izmed društev KGZ, letos je to bilo društvo PGD Sežana.  Zvezo je otovoril namestnik predsednika KGZ z pozdravnim nagovorom in predlogom delovnih organov, ki so jih delegati tudi potrdili.
V nadaljevanju so bila predstavljena poročila predsednika in poveljnika, komisij za izobraževanje, odlikovanje, mladino, članice, veterane, nadzornega odbora, finančno poročilo, plan dela za letošnje leto in finančni plan. Vsa poročila in plane so delegati soglasno sprejeli. Na koncu so zbrane nagovorili še gostje in župan Občine Sežana David Škrabar.