PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Slavnostna seja ob 70. letnici PGD Divača

V petek 27. septembra 2019 je v Divači potekala slavnostna seja ob 70. letnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Divača. Na seji so gasilci PGD Divača predstavili razvoj svojega društva in načrte za prihodnje. Vse zbrane je nagovorila tudi županija Občine Divača. Osrednji dogodek je bil razvitje novega prapora, ki je šele drugi prapor od ustanovitve društva. Na koncu so svojim članom podelili odlikovanja in priznanja, vsem društvom s katerim sodelujejo pa plakete za sodelovanje in pomoč. Iz našega društva se je seje udeležilo pet članov.

Člani in članice PGD Komen ob tej priložnosti še enkrat izrekamo čestitke članom in članicam PGD Divača ob njihovem 70. jubileju.