PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Slovesna podelitev nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščite

Ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite je državna slovesnost potekala na Brdu pri Kranju, osrednji govorec pa je bil predsednik vlade dr. Robert Golob. Dan Civilne zaščite je namenjen vsem, ki v državi skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, za učinkovito ukrepanje ob izrednih razmerah, varujejo človeška življenja, skrbijo za premoženje in preprečujejo usodne posledice za okolje.

Priznanja Civilne zaščite so podeljena za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Letos je bilo skupaj podeljenih 285 priznanj, in sicer 113 bronastih, 104 srebrna, 36 zlatih priznanj, 31 plaket in kipec Civilne zaščite za življenjsko delo kot najvišje priznanje.

Iz našega društva sta na osrednji prireditvi prejela Marko Adamič zlato priznanje CZ in Rogelja Andrej srebrno priznanje CZ.

Vsem prejemnikom priznanj čestitamo in se zahvaljujemo za njihovo predanost, zavzetost in dolgoletno delo v sistemu zaščite in reševanja.