PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

SPOROČILO ZA JAVNOST

SPOROČILO ZA JAVNOST

Iz PGD Komen vam sporočamo, da se strogo distanciramo na sliko, ki jo je objavila ena izmed političnih strank in ste jo prejeli po vseh gospodinjstvih. K temu bi dodali le še izsek iz Pravil gasilske službe (Uradni list RS, št. 52/10) – 29. točka nepolitičnost delovanja, ki določa: »Gasilci v gasilski uniformi se ne udeležujejo političnih shodov, se kot gasilci ne izrekajo o političnem prepričanju in političnih stališčih ter odklanjajo politično delovanje v gasilski organizaciji in gasilskih domovih. Gasilci odklanjajo uporabo gasilske reševalne opreme pri izvajanju političnih aktivnosti ali promociji in delovanju političnih strank.«