PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

V boj proti večjim požarom v naravi z ognjem

Sredi maja je v francoskem mestu Vigan potekalo 22. mednarodno srečanje na temo Preventivnih požigov. Srečanja sta se poleg predstavnikov Francije, Španije, Portugalske in Švice udeležila dva predstavnika iz Slovenije iz Prostovoljnega gasilskega društva Komen, oba tudi poklicna gasilca v ZGRS Sežana Blaž Turk in Marko Adamič.

Mesto Vigan se nahaja v južnem delu Francije v departmaju Gard (30), ki je eden izmed najbolj izpostavljenih požarom v naravi, zadnjih 35 let pa tudi točka, kjer v zgodnjem spomladanskem času izvajajo namerne požige zaraščenega terena ter tako uredijo preseke, ki v času divjanja velikih požarov v naravi služijo za ustavitev požara, ki se preko požganih površine ne more širiti dalje.

Tradicija izvajanja preventivnih požigov je v francoskem departmaju Gard stara že več stoletij. Prvotno so jo uporabljali rejci drobnice, ki so s požigi v januarju in februarju drobnici zagotovili boljšo pašo in lažjo prehodnost terena. Zaradi prekomernega zaraščanja in z njim povezanih velikih požarov v naravi so gardski gasilci leta 1975 prevzeli to prakso od rejcev in pričeli z izvajanjem večjih namernih požigov iz preventivnih razlogov. V obdobju 35-ih let so se jim pridružili drugi gasilci iz požarno ogrožene Francije, Korzike, pa tudi Španci in Portugalci. Danes se vsi izvajalci preventivnih požigov povezujejo v skupno mrežo 30-ih ekip posredovalcev, ki so se udeležili zgoraj omenjenega 22. mednarodnega srečanja v mestu Vigan. Z letošnjim letom se je v to mrežo vključilo tudi kraško prostovoljno gasilsko društvo Komen in si s tem zagotovilo spremljanje vseh novosti na področju preventive pred večjimi požari v naravi.

V Franciji danes obstajajo tri področja uporabe preventivnih požigov: v zimskem času jih izvajajo že omenjeni rejci z namenom zagotovitve boljše paše. Prav tako jih v zimskem času izvajajo oskrbniki visoko ležečih naravnih parkov ter s tem preprečujejo njihovo zaraščanje in ohranjajo rast dišavnic. Največ poudarka pa je bilo seveda na preventivnih požigih, ki jih izvajajo gasilci v obdobju od začetka januarja pa vse do konca marca.

Statistiko pretekle sezone so predstavile tudi gostujoče države: Španija, Portugalska in Švica. Slovenska udeleženca sta predstavila problematiko gozdnih požarov v slovenskem prostoru in težave, s katerimi se srečuje požarno najbolj ogrožen kraški del. Področja izvajanja preventivnih požigov sicer ni bilo možno predstaviti, saj se v Sloveniji ta praksa izvaja le v izjemah. Kljub temu je slovenska prezentacija požela veliko navdušenje s predstavitvijo voznega parka namenjenega gašenju požarov v naravi, saj praksa uporabe manjših vozil v Franciji še ni uveljavljena. Z aplavzom pa je sto sedemdeset poslušalcev nagradilo slovenskega predstavnika ob izjavi, da je prostovoljno gasilstvo v Sloveniji še vedno brezplačno in vzorno organizirano z dobro izobraženim kadrom ter da je sodelovanje med poklicnimi in prostovoljnimi enotami na visokem nivoju.

Slovenska delegacija je pozdravila idejo izvajanja preventivnih požigov. In predstavila nekaj možnosti izvajanja teh požigov v Sloveniji:
– ob železniških progah,
– ob požarnih presekah,
– pod daljnovodi,
– ob naseljih,
– ob pomembnih prometnicah,
– ob strateških objektih.

Vpeljava izvajanja preventivnih požigov v Sloveniji bi zahtevala sodelovanje različnih služb: gasilcev, gozdarjev, lovcev, države, lokalnih skupnosti in civilne družbe. Potrebno bi bilo izvesti vrsto prilagoditev zakonodaje, ki bi predvidela varovanje ljudi in premoženja tudi s preventivnimi požigi. Za morebitno uveljavitev te prakse bi bilo potrebno izvesti tudi veliko organizacijskih sprememb, s katerimi bi sprožili postopke uvajanja te prakse, ki se je v tujini dodobra ukoreninila.

Potrebno je poudariti, da so požari v naravnem okolju na Krasu v preteklosti že prehajali iz naravnega v bivalno okolje in ogrožali prebivalstvo ter njihovo premoženje. Iskanje novih preventivnih ukrepov je zato priporočljivo, če že ne nujno. Poleg zagotavljanja višje stopnje varnosti prebivalstva in njihovega premoženja preventivni požigi omogočajo večjo varnost tudi za posredovalce – gasilce. Preventivni požigi omogočajo izvajanje izobraževanja gasilcev in drugih vpletenih kadrov na osnovnem (obnašanje požara, gašenje požarov, razporejanje na sektorje,..) in višjem nivoju (izvajanje proti požarov, IPS sistem,..) v realnem okolju.

Preventivni požigi so prav tako priložnost za testiranje zaščitne in reševalne opreme, vozil, gasilnih sredstev in vse posredovalske opreme. Tekom srečanja je bilo na veliko poudarna namenjenega dejstvu, da izvajanje preventivnih požigov omogoča izvedbo številnih poskusov v realnem okolju. Francoski gasilci in inštitut za raziskave materialov so predstavili le nekaj najbolj odmevnih rezultatov izvedenih z zaščitnimi gasilskimi oblekami iz Nomexa, celotni individualni opremi posredovalca, samozaščiti gasilskega vozila, itd. Veliko pozornosti sonamenili tudi barvi obleke, ki jo nosi gasilec in v primeru požarov v naravi se je kot najprimernejša izkazala živo rumena ali živo oranžna barva. Po pričevanju predavateljev se veliko rezultatov testiranj iz realnega okolja bistveno razlikujejo od rezultatov izvedenih v laboratorijih. Najnovejši poskusi, ki jih izvajajo francoski gasilci skupaj s proizvajalcem, se nanašajo na maske, namenjene za zaščito dihalnih poti. Zadnji rezultati kažejo da je vdihavanje mikrodelcev in nekaterih toksičnih snovi mogoče preprečiti z raznimi zaščitnimi maskami, največji problem pa ostaja ogljikov monoksid. Zato je bil na srečanju podan predlog, da se posredovalci opremijo z detektorji ogljikovega monoksida, ki posredovalcu poda pomembno informacijo o potrebnem umiku iz dima. Podani predlog je bil podprt s strani lokalnih departmajskih avtoritet, ki zagotavljajo finančna sredstva za nakup opreme.

23. mednarodno srečanje ekip za preventivne požige bo v prihodnjem letu potekalo v Nici.