PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

V PGD Komen začeli z osnovnim tečajem za gasilca

V petek 7. novembra 2014 smo v PGD Komen začeli z osnovnim tečajem za gasilca.

Na tečaju se tečajni osvajajo znanja o gasilskih pravilih in zakonodaji, gasilski preventivi, nevarnih snoveh, tehničnem reševanju, gasilskih taktikah, vrstah požarov, gasilskih armaturah in vozilih in še mnogo drugih znanj, ki jih moramo dandanes imeti gasilci. Tečajniki ta znanja osvajajo s teoretičnimi predavanji in praktičnimi vajami.

Tečaj obiskujejo člani PGD Komen, PGD Divača, PGD Senožeče, PGD Sežana in PGD Štjak.