PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Vaja IPS sistema

V soboto 9. aprila 2016 smo gasilci PGD Komen izvedli vajo iz Informacijsko poveljniškega sistema. To je sistem vodenja večjih intervencij, ki ga gasilci na Krasu uporabimo v primeru večjih požarov v naravi. Ta sistem se uporablja tudi v primerih drugih večjih naravnih katastrof (poplave, žled,…).

Scenarij vaje je bil večji požar v naravi med Gorjanskim – Volčjim Gradom – Nadrožico. Na poziv je na poziv izvozilo 10 gasilcev z dvema voziloma. Vodja intervencije je na lokaciji ugotovil, da gre za večji požar in je zato aktiviral dodatne enote na pomoč ter vzpostavil IPS sistem.

Sistem predvideva razdelitev požara na več sektorjev (v našem primeru tri), določa mesto štaba (v Nadrožici) in sprejemno mesto za prihajajoče enote (v Gorjanskem). Enote so se najprej zglasile v sprejemanem mestu, kjer so čakale, da jih štab pošlje v določen sektor na požaru. Na sektorju so se enote povezale z vodji sektorjev in začele z gašenjem. Cilj vaje je bil preverit poznavanje delovanja IPS sistema (delovanje sprejemnega mesta, delovanje štaba – nalog v štabu, orientacija v naravi, naloge vodji sektorjev,…). Vaje so se udeležili tudi gasilci iz PGD Zg. Kungota in gasilci Gasilske zveze Ruše. Želeli so spoznati naš sistem vodenja in gašenja velikih požarov v naravi, saj so se tudi sami srečali z velikim požarov v letu 2015 pri Selnici ob Dravi.

Vaja se je za goste začela ob 10.00 uri zjutraj, ko smo jim pripravili predstavitev sistema IPS. Predstavitev sta vodila poveljnik Kraške gasilske zveze Boris Budal in poveljnik Obalno kraške regije Marko Adamič.

Za preostale operativne gasilce PGD Komen se je vaja začela ob 13.00 uri. Vaja se je za vse udeležence zaključila ob 18.00 uri.

Na vaji je sodelovalo 30 članov PGD Komen, 7 gasilcev PGD Zg. Kungota in 5 gasilcev iz Gasilske zveze Ruše.