PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Večje vozilo za gašenje gozdnih požarov

Prevzem večje gasilske cisterne za gašenje gozdnih požarov (GCGP – 3)

Občina Komen, Prostovoljno gasilsko društvo Komen (v nadaljevanju PGD) in seveda Kras smo bogatejši za novo vozilo za gašenje gozdnih požarov oznake GCGP-3, ki je prvo te vrste v Sloveniji. Zelo zahteven projekt, v katerega smo vložili precej energije, smo konec meseca junija pripeljali do konca.Vozilo smo slovesno prevzeli na slovesnosti v začetku julija meseca. Slovesnost so počastili tudi visoki gostje, župan g. Slamič Uroš, podžupan g. Zega Igor, poveljnik CZ občine Komen g. Lozej Miloš, g. župnik Peter Černigoj, svetniki občine Komen ter povabljeni gostje. S svojim prihodom nas je posebej počastila tudi ministrica za obrambo RS ga. Ljubica Jelušič, katera je bila tudi slavnostna govornica. Na slovesnosti smo se posebej zahvalili županu g.Urošu Slamič z priznanjem Gasilske zveze Slovenije za posebne zasluge v gasilstvu. Že v letu 2007 smo se z občino Komen pogovarjali o zamenjavi dotrajanega vozila avtocisterne FAP1616 z 8000 litri vode, letnik 1979. Občina Komen, z županom Urošem Slamičem na čelu, je imela veliko posluha za realizacijo projekta. V PGD Komen smo projekt za nabavo vozila izpeljali v obdobju enega leta. V tem obdobju se je pojavilo veliko vprašanj in preprek, ki jih je bilo potrebno rešiti. Ob tem naj povem, da je prav naše društvo dobilo razvojni projekt za GCGP-3, po katerem se bo delala tipizacija za gasilska vozila te oznake. Upam, da smo z razvojnim projektom naredili res vse potrebno, kako naj bi taka vozila v bodoče izgledala in da je v celoti uporabljena vsa oprema v vozilu.Zakaj smo se v PGD Komen odločili, da potrebujemo večje vozilo za gašenje gozdnih požarov?

1. Takšno vozilo je potrebno zaradi številnih intervencij v naravnem okolju, ki so se v zadnjih obdobjih vrstile v naši občini. Naj omenim samo največje:

 • Požar pri Komnu leta 2001, kjer je pogorelo približno 200 hektarjev
  površine. Požar je ogrožal zaselek Jablanec. Gasilci smo obvarovali
  ljudi in objekte.
 •  V letu 2003 se je v Brestovici zgodil največji požar v naravnem okolju v
  RS. Pogorelo je 1048 hektarjev površine. Gasilci so se tudi tokrat
  izkazali.
 • Drugi največji požar v naravnem okolju (»Šumka«) pa se je zgodil leta
  2006. Pogorelo je 950 hektarjev površine, samo v občini Komen pa je
  požar uničil približno 700 hektarjev.

2. Komenska občina obsega 103 km2 površine, od tega je polovica ogrožena pred požari v naravi. V občini Komen se nahaja Prostovoljno gasilsko društvo  (PGD) Komen, ki deluje ob pomoči Zavoda za gasilno in reševalno službo iz Sežane (v nadaljevanju ZGRS Sežana).

3. Vozilo GCGP – 3 6 x 6 z 10000 litri vode je primerno za dostavo vode na požarišče za delo s helikopterji. Na Krasu je takih vozil z večjo količino vode zelo malo. Z večjo gasilsko cisterno s 14000 litri vode in enim vozilom GCGP-1 s 4000 litri vode razpolaga na Krasu edino ZGRS Sežana.

4. Vozilo samo je primerno za samostojno delovanje na terenu in sicer za gašenje in polivanje požarišča.

5. Vozilo je primerno za prevoze pitne vode v zaselke, kjer še ni vodovoda.

6. PGD Komen je od ZGRS Sežana oddaljeno približno 25 minut (20 km). Zaradi tega je nujno potrebno vozilo z večjo količino vode, da lahko do prihoda pomoči samostojno deluje na požarišču.

7. PGD Komen bo zaradi nabave novega vozila odstavil vozilo FAP 1616, AC 24/80, letnik 1979, ki ga je pridobilo od ZGRS Sežana kot prvo cisterno takratne Občinske gasilske zveze Sežana. Vozilo je zelo iztrošeno, saj je na Krasu velika potreba po prevozih pitne vode v vasi in zaselke. Večja količina vode za gašenje je potrebna tudi pri sodelovanjih na vseh intervencijah v Kraški gasilski zvezi (KGZ) zunaj občine Komen.

Ne glede na različne komentarje vam lahko zatrdim, da je v vozilo vloženega izredno veliko napora, odrekanja, prostovoljnega dela in znanja. Lahko potrdim, da je vozilo resnično narejeno po izkušnjah, katere so pridobljene na kraškem terenu.

Za konec bi se rad zahvalil vsem, s katerimi smo sodelovali pri tem projektu. Najprej glavnemu donatorju občini Komen, članom PGD Komen, ki so sodelovali pri projektu, podjetju Mettis iz Gornje Radgone, s katerim smo odlično sodelovali, Komisiji za tipizacijo gasilskih vozil pri GZS ter Upravi RS za zaščito in reševanje. Zaradi številnih intervencij na Krasu moramo gasilci na tem področju imeti dodatno opremo za gašenje požarov v naravi, kar predstavlja tako za društvo kot za lokalno skupnost več dodatnih finančnih sredstev. Tudi osebna oprema gasilca na Krasu se prej iztroši zaradi frekvence in številčnosti posredovanj. Tudi življenjska doba gasilskih vozil na Krasu je zaradi zahtevnosti terena in intervencij mnogo krajša. Skupaj z Občino Komen smo v dvanajstih letih obnovili celoten vozni park petih vozil. Za zadnja tri vozila (GVC 16/25, GVGP-2, GCGP-3) smo bili deležni finančne pomoči programa Kras.

Procent financiranja zadnjih treh vozil:

Občina Komen 77% URSZR (program Kras) 23%

Kras, apnenčasta planota, že tisočletja vabi ljubitelje naravnih in kulturnih lepot na potovanje in spoznavanje zanimivih značilnosti kraškega sveta. Obisk Krasa je doživetje v vsakem letnem času, a v jeseni je kraška planota najlepša, saj zažari v ognjeni rdeči barvi ruja in v pisanih listih vinske trte, kar daje pokrajini poseben čar.

Čeprav so za Kras značilni trije pojmi: teran, pršut in burja, se v resnici na tem območju najde še mnogo drugega. Žal se Kras zaradi opuščanja živinoreje in kmetijstva zarašča. Kolikor je v vsej svoji naravni danosti čudovit, pa je v smislu požarne ogroženosti naravnega okolja zelo ranljiv. Kras je lep, zato poskrbimo, da tak tudi ostane.