PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Volilni občni zbor PGD Komen 2015

V soboto 14. marca 2015 je v PGD Komen potekal volilni občni zbor društva.

Občni zbor je z uvodnim pozdravom začel predsednik društva, nato je sledila izvolitev organov zbora, ki so vodili občni zbor. V nadaljevanju so bila podana poročila predsednika, poveljnika, tajnika, nadzornega odbora, predsednika za delo z gasilsko mladino, predsednice za delo z članicami in predsednika komisije za delo z veterani.

Kot že omenjeno je letošnji občni zbor bil volilni. Volilna komisija je predlagala novo vodstvo, ki ga je občni zbor soglasno potrdil in tako je naše društvo dobilo novo vodstvo s petletnim mandatom. Predsednik društva ostaja dosedanji predsednik Marko Adamič, poveljnik pa Matjaž Hribar. Po volitvah so pozdrave podali še gostje iz našega pobratenega društva PGD Zgornja Kungota, podžupan Občine Komen, direktor poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, predsednik KGZ in poveljnik ZGRS Sežana in gostje iz gasilskih društev naše gasilske zveze KGZ in Gasilske zveze Goriške.

Na koncu občnega zbora je komisija za odlikovanja in priznanja podelila še napredovanja in priznanja za člane našega gasilskega društva.