PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Zaključek tečaja bolničar

V soboto 25. aprila 2015 je v sejni sobi PGD Komen potekal zaključek tečaja bolničar.

Spričevala so nam podelili sekretarka območnega združenja Rdečega križa Sežana Dora, ter izvajalki tečaja dr. Vlasta Počkaj in dipl. medicinska sestra Tina Furlan. Ob koncu nas je pozdravila še predstavnica Krajevne organizacije Rdečega križa Komen Ana Godnik, ki je poskrbela tudi za komično presenečenje. Obiskal nas je gasilec Pepe, ki nas je do dobra nasmejal.

Tečaj za bolničarja je trajal 70 ur, organizacija je potekala pod okriljem Rdečega križa Slovenije. Namen tečaja je pridobiti naprednejše znanje iz nudenja prve pomoči za pomoč ljudem v primerih, ko smo prvi na kraju nezgode. Tečaj je zajemal teoretična predavanja in praktične vaje, obravnavali smo človeško telo, bolezenska stanja, poškodbe, zlome, imobilizacije, temeljne postopke oživljanja, uporaba AED,…

Tečaj smo uspešno zaključili vsi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Komen, ki nas je bilo deset. Poleg nas so tečaj še opravljali in uspešno zaključili šest tabornikov iz Društva tabornikov Rod kraških jr’t, šest zaposlenih Letrike Komen, trije zaposleni v OŠ Komen, trije zaposleni iz OŠ Sežana in ena kandidatka kot fizična oseba.

Prostovoljni gasilci PGD Komen bomo svoje zanje obnavljali na rednih vajah v društvih, tako kot smo to že počeli do sedaj. Poleg tega se bomo začeli udeleževati regijskih preverjan prve pomoči.